Тести в психіатрії — наскільки вони ефективні

загрузка...

Діагноз психічного захворювання встановити непросто, зазвичай це відбувається в процесі досить тривалого спостереження за хворим в умовах стаціонару. Додаткові методи дослідження не мають в психіатрії такого великого значення, як в інших розділах медицини. Тому як допоміжний засіб при постановці діагнозу використовують різні психологічні тести.

Теоретичні основи тестування в психіатрії

Психологічні тести, які застосовують в психіатрії, — це стандартизовані завдання, результат виконання яких дозволяє виміряти деякі психічні і особистісні характеристики пацієнта, а також оцінити його знання і навички. Ці тести повинні відповідати таким вимогам:

 • стандартності — сталості завдань і умов його виконання;
 • об’єктивності — тобто зведення до мінімуму можливості для досліджуваного цілеспрямовано впливати на результати дослідження;
 • надійності — вона визначається за високого ступеня подібності результатів повторних вимірювань на одному і тому ж випробуваному без зміни його стану.
 • Теоретичні основи тестування були розроблені англійським психологом Гамільтоном в кінці 19-го століття. В даний час в психіатрії використовується безліч тестів, які дозволяють краще розібратися в особистості хворого, його інтелектуальних здібностях і ставленні до навколишнього світу. Тести часто допомагають виявити приховані форми психічних захворювань, ризик загострення захворювання, спроби самогубства і агресії, різні види симуляції і так далі.

  Види психологічних тестів, що застосовуються в психіатрії

  Психологічні тести, які застосовуються в психіатрії, поділяються на тести ефективності і особистісні тести. Тести ефективності (продуктивності) дозволяють оцінити інтелектуальну діяльність (мислення, пам’ять, увагу), загальні і спеціальні здібності.

  Особистісні тести в свою чергу поділяються на суб’єктивні, проективні та об’єктивні. Суб’єктивні особистісні тести містять шкали самооцінки, установок та інтересів. При проективних особистісних тестах досліджуваного пред’являється невизначений матеріал, який він повинен логічно доповнити й інтерпретувати. До об’єктивних тестів відносяться тести, за допомогою яких оцінюються реальні вчинки випробуваного.

  Тести поділяються також на індивідуальні та групові, останні дозволяють виділити людей, які потребують більш глибокого обстеженні. Бувають тести вербальні (вони вимагають словесного відповіді) і невербальні (задачі на маніпулювання, наприклад, складання цілісної фігури з окремих частин), письмові, усні і апаратні.

  Тести ефективності

  Найбільш уживаним інтелектуальним тестом є тест Векслера, який являє собою набір з 11 класичних методик, об’єднаних в одне ціле на основі спеціальної статистичної обробки результатів по кожній методиці. З них 6 завдань вербальних і 5 невербальних.

  Відповіді оцінюються за встановленими шкалами. Кількість балів, отримана за всі завданням, за допомогою таблиць переводиться у відповідний коефіцієнт інтелекту (IQ). Тест Векслера виявляє не тільки рівень інтелекту, але і дозволяє оцінити ступінь розумової недостатності і розумової відсталості, тобто олігофренії.

  Тести загальних здібностей виявляють володіння мовою і рахунком, точність сприйняття, здатність виділити суттєві деталі в промові, швидкість реакції і так далі. Тести спеціальних здібностей сьогодні частіше проводяться на комп’ютері, це дозволяє автоматично оцінити не тільки правильність відповідей, але час їх виконання.

  Сподобалася стаття? Поділися з друзями:

  Схожі статті:
  Попереднє з категорії:
  Запис опублікована в рубриці Психологія. Додайте в закладки постійне посилання.