Що вивчає соціологія?

Термін соціологія введений О. Контом. Він і вважається основоположником соціології. Цей термін походить від слів латинської та грецької мови: socium (суспільство) і logos (вивчення). Тобто в першу чергу соціологія вивчає суспільство. Але щоб зрозуміти предмет дослідження, дізнатися, що вивчає соціологія, цього недостатньо, адже суспільство вивчають і інші науки.

Що вивчає соціологія

Соціологія — це наука, що вивчає наукове дослідження суспільства і суспільних відносин.

У кожної науки є об’єкт і предмет дослідження. Соціологію виділили як самостійну науку лише після того, як французький мислитель О. Конт визначив предмет вивчення соціології.

Об’єкт соціології — суспільство (тобто це феномен, який вивчає соціологія). Але й такі науки, як історія, політологія, економіка, наприклад, теж вивчають суспільство, але як би під своїм кутом зору, тобто кожна наука досліджує якийсь свій аспект об’єкта. Цей аспект і називається предметом науки, то є специфічний зріз суспільства для соціології.

А ось предмет соціології визначити вже складніше. Дискусії про нього тривають і досі. Представників наукової дисципліни багато, і всі висувають свої ідеї з приводу предмета вивчення соціології. Важко виділити єдино вірне думка, щоб з ним погодилися всі. Справа в тому, що наука молода, та й предмет видозмінювався вже ні один раз.

Огюст Конт — що вивчає соціологія

На думку мислителя О. Конта, соціологія вивчає суспільство в його цілісності, а основу цієї цілісності становить загальне згоду. Така згода спирається на єдність історії людства і природи людини.

Герберт Спенсер — що вивчає соціологія

Філософ і вчений з Англії Г. Спенсер також вважається засновником соціології, як науки. Він не до кінця погодився з думкою О. Конта. Казав, що соціологія вивчає суспільство як соціальний організм. У цьому організмі інтеграція поєднується з диференціацією завдяки природній еволюції його соціальних інститутів.

Розділи соціології Що вивчає соціологія культури

Соціологія культури вивчає культуру, використовуючи всі досягнення сучасної науки про суспільство. Тобто культура тут є частиною соціальної системи і соціальних відносин. Культура — соціальний інститут.

Що вивчає економічна соціологія

Економічна соціологія вивчає поведінку людей, як членів великих соціальних груп в ринковому контексті, використовуючи соціологічні методи. По суті економічна соціологія вивчає потреби, цінності, інтереси і поведінка великих соціальних груп (наприклад, за демографічною ознакою — жінки чи чоловіки всього світу) в умовах ринкової кон’юнктури.

Що вивчає соціологія особистості

Соціологія особистості вивчає людини в її соціальному становленні, формуванні та розвитку в соціальній, екосоціальної і біосоціальних середовищі.

Сподобалася стаття? Поділися з друзями:

Схожі статті:
Попереднє з категорії:
Запис опублікована в рубриці Освіта. Додайте в закладки постійне посилання.