Розлади логічної основи мислення — реальні захворювання або вигадка лікарів?

загрузка...

Фізіологічні основи мислення були глибоко досліджені російськими вченими І. М. Сеченовим і І.П.Павловим, але мислення не може бути повністю пояснено діяльністю фізіологічного апарата, так як воно нерозривно пов’язане з корою головного мозку, з трудовою і мовною діяльністю людини.

Що таке мислення і види розладів мислення

Мислення — це вища форма активного відображення об’єктивної реальності у вигляді цілеспрямованого, опосередкованого і узагальненого пізнання зв’язків і відносин речей. Мислення формується в процесі суспільної і трудової діяльності і виражається у формі понять і категорій, сформованих попереднім досвідом людства. Мислення перетворює відчуття і сприйняття дійсності, що дозволяє людині отримувати всебічні знання про властивості предметів, відносинах між ними і відносинах в людському суспільстві.

Процес мислення здійснюється у вигляді певних дій (операцій): аналізу (поділу цілого на складові), синтезу (з’єднання окремих складових в єдине ціле), порівняння (зіставлення ознак і властивостей досліджуваного об’єкта), узагальнення (виділення ознак, загальних для багатьох предметів), абстрагування (виділення однієї зі сторін предмета або явища і не звертання уваги на решту) і конкретизації (розгляду конкретного предмета або явища з точки зору загальних закономірностей).

Порушення мислення є одним з найбільш часто зустрічаються ознак при психічних захворюваннях. Вони можуть бути трьох видів: порушення операційної сторони мислення, порушення динаміки мислення (наприклад, сповільненість або в’язкість мислення у деяких хворих) та порушення мотивації (як істотного виступає те, що не відповідають життєвим цілям людини) мислення.

Порушення операційної сторони мислення (головним чином, операцій узагальнення, абстрагування і конкретизації) призводять до порушень логіки мислення у вигляді резонерства, формалізму, патологічної докладності мислення, наснаги та паралогіческое мислення та іншого.

Резонерство

Резонерство — це схильність до розлогим, нудним і довгим міркуванням повчального характеру про що-небудь. Хворі при цьому не беруть до уваги конкретні факти і обставини і не прагнуть досягти у своїх міркуваннях певної мети або зробити якісь висновки. У результаті мова бере безпредметний характер. Такі промови зазвичай витіювато, пишномовно і багатослівні — це мови ні про що. Наприклад, на запитання про стосунки в його родині хворий може довго і докладно розмірковувати про сімейні стосунки, не торкаючись нічого конкретно.

Резонерство може бути досить нешкідливим, проявляючись просторовими міркуваннями і прописними істинами, які подаються з самим багатозначним виглядом. Але резонерство може бути й ознакою психічних захворювань. Так, для шизофренії характерно коротке резонерство: короткі загальні невизначені відповіді на конкретні питання, наприклад, на питання про те, як його справи, хворий відповідає, що в наш час ніхто не може знати, як його справи. При епілепсії резонерство проявляється у вигляді довгих моралей, повчань, що підкреслюють перевагу хворого над оточуючими його людьми.

Формальне мислення

Формалізм — це прихильність до дотримання зовнішньої форми на шкоду суті справи. При цьому людина приділяє увагу не реальному значенню факту або суті явища, а якомусь формальному його висловом. Наприклад, на питання про те, де проживає хворий, він може відповісти, що не проживає, а проживала, так як зараз він перебуває в лікарні, а на питання про те, чим він займається, він відповідає, що лежить в ліжку. У таких відповідях видно тільки лише зовнішня сторона справи, а суті немає.

Формалізм мислення психічно хворих людей може проявлятися буквальним тлумаченням прислів’їв і приказок — такі хворі не в змозі зрозуміти їх алегоричний сенс. Формальне мислення характерно для хворих на шизофренію.

Патологічна докладність мислення

Патологічна докладність мислення (в’язкість) — це висока деталізація будь мовлення, при якій втрачається її зміст та суть. Такі хворі нездатності відокремити головне від другорядного, тобто відбувається порушення операцій узагальнення і абстрагування. Думки і відомості викладаються не в логічній, а просторово-часової послідовності, починаючись здалеку і супроводжуючись повторами, зупинками, і настільки повільним розповіддю, що хворі часто забувають, що саме вони намагаються сказати. Патологічна докладність мислення характерна для хворих епілепсією.

Неясне мислення

Неясне мислення — це мислення без певної мети, з логічно необгрунтованими переходами від однієї думки до іншої, без урахування часу і місця подій. Мова таких хворих розпливчаста, з порушенням послідовності і постійною втратою нитки розмови. Вони просто говорять те, що прийде в голову, перескакуючи з однієї події на інше, не відмежовуючи минуле від сьогодення. Наприклад, при питанні про самопочуття хворий розповідає все своє життя, перескакуючи з однієї події на інше. Цей вид порушення мислення характерний для шизофренії.

Паралогічне мислення

Паралогічне мислення відрізняється упередженим напрямом думок, при цьому враховуються тільки ті явища, які відповідають переконанням хворого. Все, що суперечить цим переконанням, вважається неправильним. Наприклад, втрата посилки на пошті розглядається як крадіжка, можливість інших причин просто не розглядається.

При цьому всі міркування хворого виглядають для оточуючих дивно і нелогічно. Цей вид порушення мислення характерний для хворих шизофренією.

Ознаки розладу логічного мислення мають велике значення в діагностиці психічних захворювань.

Галина Романенко

Сподобалася стаття? Поділися з друзями:

Схожі статті:
Попереднє з категорії:
Запис опублікована в рубриці Психологія. Додайте в закладки постійне посилання.